Útesová fontána

Útesová fontána (blowhole), je geologický útvar nacházející se podél pobřeží, ke kterému dochází, když jsou mořské jeskyně, tunely nebo jiné dutiny v pobřežních horninách erodovány působením vln a proudů. Když vlny tlačí vzduch a vodu do těchto dutin, voda je tlačena nahoru a za určitých podmínek může vytvořit velkolepý výstřik nebo proud vody, který vystřeluje z díry, připomínající přírodní gejzír.

Gejzíry jsou často oblíbenými turistickými atrakcemi kvůli dramatickým projevům, které vytvářejí. Návštěvníky láká pozorování silných výbuchů vody, které mohou být obzvláště působivé při přílivu nebo rozbouřeném moři. Velikost a intenzita otvorů se může lišit, přičemž některé produkují relativně malé gejzíry a jiné produkují velké výtrysky, které vystřelují vysoko do vzduchu.

Gejzíry lze nalézt v různých pobřežních oblastech po celém světě, zejména v oblastech se skalnatými břehy a jeskyněmi, které jsou vystaveny síle oceánu. Mohou být přirozeným zázrakem pro pozorování a fotografování, ale bezpečnostní opatření jsou důležitá při návštěvě útesových fontán, protože síla vody může být ohromná a nepředvídatelná.

Obsah

Open chat

ukážeme vám krásy tohoto tropického skvostu...